Les instal·lacions de Ca l’Arenys estan situades a la colònia tèxtil de Valls de Torroella i ocupen una superfície de 750 m2. És un motiu especial d’orgull el fet que la creació de les nostres cerveses s’inicien en el disseny i realització per part nostra de les màquines i instal·lacions on posteriorment s’hi elaboraran les pròpies cerveses Guineu.